Pichipichi Chakui Seiheki ~Koushinchou de Pita-cos Chakui Fetish no Onaidoshi~ The Motion Anime